I. Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY PLAY là đơn vị cung cấp, chủ sở hữu của các ứng dụng giáo dục cho trẻ: ICANKid (sau đây gọi là “chúng tôi”). Chúng tôi nhận biết được tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng một cách thích hợp theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”). Chúng tôi xây dựng Chính sách bảo mật này nhằm giúp khách hàng hiểu về những nguyên tắc khi tiếp cận, sử dụng, và (hoặc) xử lý dữ liệu cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi tại website ICANKid.vn và (hoặc) trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm.

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và (hoặc) sử dụng các quyền như được nêu tại mục 6 của chính sách này.

Chúng tôi khuyến khích khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo khách hàng biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của khách hàng.

II. Những dữ liệu cá nhân nào được thu thập?

 • Dữ liệu cá nhân cung cấp trên website ICANKid.vn và khi sử dụng các ứng dụng mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • - Họ tên

  • - Email

  • - Số điện thoại

  • - Địa chỉ

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin khi cung cấp cho chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khi khách hàng đăng ký khóa học, khách hàng sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ chúng tôi.

III. Những dữ liệu cá nhân được thu thập khi nào?

 • Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về khách hàng khi:

  • - Đăng nhập để học thử miễn phí hoặc sử dụng các nội dung đã mua trong ứng dụng bằng một trong các thông tin SĐT, Gmail hoặc Facebook;

  • - Đăng ký nhận tư vấn về các sản phẩm của công ty;

  • - Mua và thanh toán các sản phẩm của công ty.

IV. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn.

 • Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau:

  • - Các đối tác vận chuyển: Thông tin của Người sử dụng có thể được chia sẻ và các đối tác vận chuyển nhằm cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ vận chuyển các các đơn vị này. Các đối tác vận chuyển sẽ liên hệ với Người sử dụng dịch vụ theo các thông tin do Người sử dụng đăng ký để nhận hàng hóa và vận chuyển tới địa chỉ Người nhận theo yêu cầu.

  • - Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Người sử dụng theo yêu cầu của các cơ quan này tuân theo luật pháp của nước Việt Nam.

V. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

 • Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, cung cấp và (hoặc) xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:

  • - Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng;

  • - Tạo Tài khoản người dùng (Account) đăng nhập vào các chương trình của chúng tôi (để học thử hoặc sử dụng các nội dung đã mua);

  • - Quản lý việc đăng nhập và sử dụng chương trình của chúng tôi trên các thiết bị khác nhau;

  • - Quản lý và đồng bộ tiến trình học trên mỗi ứng dụng theo tài khoản người dùng (Account);

  • - Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại miễn phí về dịch vụ liên quan tới chương trình học ngôn ngữ - áp dụng phương pháp giáo dục sớm cho trẻ em;

  • - Giải đáp thắc mắc khách hàng;

  • - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và chúng tôi;

  • - Thực hiện các bản khảo sát khách hàng;

  • - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;

  • - Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;

  • - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

VI. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi chúng tôi nhận được yêu cầu hủy bỏ, xóa. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của chúng tôi.

VII. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ, xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu ban quản trị website ICANKid.vn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website ICANKid.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và thông báo cho khách hàng cách bảo mật lại thông tin.

VIII. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng đã được thu thập được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi đã ban hành. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng hoặc có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, xét xử…

Nếu chúng tôi tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của ICANKid.vn về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kỳ quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, website ICANKid.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của ICANKid.vn.

Ban quản lý website ICANKid.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan gồm: Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website ICANKid.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

IX. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY PLAY

 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên.