Mua gói

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

999.000₫

499.000₫

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

999.000₫

499.000₫

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

Tự động gia hạn
ICANKid sẽ thanh toán 499.000₫ một lần duy nhất, cho gói 1 năm tương ứng 1 năm sử dụng dịch vụ ICANKid. ICANKid chỉ hỗ trợ hình thức thanh toán 1 lần với gói 1 năm.

1.699.000₫

699.000₫

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

1.699.000₫

699.000₫

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

Tự động gia hạn
ICANKid sẽ thanh toán 699.000₫ một lần duy nhất, cho gói 2 Năm tương ứng 2 năm sử dụng dịch vụ ICANKid. ICANKid chỉ hỗ trợ hình thức thanh toán 1 lần với gói 2 Năm.

2.999.000₫

999.000₫

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

2.999.000₫

999.000₫

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

Tự động gia hạn
ICANKid sẽ thanh toán 999.000₫ một lần duy nhất, cho gói Dài Hạn tương ứng 4 năm sử dụng dịch vụ ICANKid. ICANKid chỉ hỗ trợ hình thức thanh toán 1 lần với gói Dài Hạn.

MÃ KHUYẾN MÃI

Khi ấn Thanh Toán, bạn đã đồng ý với Thông tin điều khoản Chính sách bảo mật của ICANKid

Giảm giá - 0

TỔNG CỘNG 0₫

Khi ấn Thanh Toán, bạn đã đồng ý với Thông tin điều khoản Chính sách bảo mật của ICANKid