Mua gói

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

₫999,000

₫199,000

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

₫999,000

₫199,000

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

Tự động gia hạn
ICANKid sẽ thanh toán ₫199,000 một lần duy nhất, cho gói 1 năm tương ứng 1 năm sử dụng dịch vụ ICANKid. ICANKid chỉ hỗ trợ hình thức thanh toán 1 lần với gói 1 năm.

₫1,699,000

₫299,000

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

₫1,699,000

₫299,000

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

Tự động gia hạn
ICANKid sẽ thanh toán ₫299,000 một lần duy nhất, cho gói 2 Năm tương ứng 2 năm sử dụng dịch vụ ICANKid. ICANKid chỉ hỗ trợ hình thức thanh toán 1 lần với gói 2 Năm.

₫2,999,000

₫499,000

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

₫2,999,000

₫499,000

Ứng dụng ICANKid dành cho bé

Giảm giá

80%

Tự động gia hạn
ICANKid sẽ thanh toán ₫499,000 một lần duy nhất, cho gói Dài Hạn tương ứng 4 năm sử dụng dịch vụ ICANKid. ICANKid chỉ hỗ trợ hình thức thanh toán 1 lần với gói Dài Hạn.

MÃ KHUYẾN MÃI

Khi ấn Thanh Toán, bạn đã đồng ý với Thông tin điều khoản Chính sách bảo mật của ICANKid

Giảm giá - 0

TỔNG CỘNG ₫0

Khi ấn Thanh Toán, bạn đã đồng ý với Thông tin điều khoản Chính sách bảo mật của ICANKid